KeyInfo

powiadom znajomego:
zwiń
contact form
wyślij
fot.: Kluczowe Infromacje

Grupa ITI ma w swoim portfolio zdywersyfikowane spółki branży medialnej co pozwala na tworzenie atrakcyjnych treści medialnych oraz ich dystrybucję za pomocą różnych środków przekazu. Dążąc do realizacji swojej wizji, Grupa ITI pragnie maksymalizować swą wartość poprzez (1) zarządzanie konglomeratem spółek medialnych, z których każda we własnym zakresie realizować będzie strategię maksymalizacji wartości opartą na zróżnicowaniu strategii przychodów oraz (2) osiągnięcie przyrostu wartości dzięki wykorzystaniu efektów synergii w obrębie Grupy ITI oraz poprzez tworzenie marek atrakcyjnych dla segmentów rynku, zapewniających najwyższe przychody. Kierując do niej coraz bogatsza ofertę produktów multimedialnych, Grupa ITI spodziewa się uzyskiwać stale rosnące wpływy z reklam oraz - równolegle - zwiększające się wpływy ze sprzedaży bezpośredniej różnego rodzaju usług i serwisów. Fundamentalne znaczenie, z punktu widzenia skuteczności w realizacji strategii, mają dla Grupy ITI wchodzące w skład jej portfela inwestycyjnego spółki, których długoterminowa, konkurencyjna pozycja wynika zarówno z ich obecnego udziału w rynku, jak również siły ich marek. Poszczególne spółki poprzez wzajemną promocję zwiększają zaufanie i lojalność odbiorców przenoszą i zwiększają jednocześnie zainteresowanie innymi dziedzinami jej działalności. Źródłem sukcesów Grupy ITI w przeszłości, a także ważnym determinantem skuteczności realizacji strategii Grupy w przyszłości jest unikalne połączenie ambicji i sił witalnych młodych zespołów pracowniczych z doświadczeniem i profesjonalizmem managerów tworzących Radę Dyrektorów i zarządzających poszczególnymi firmami, wchodzącymi w skład Grupy. Główną zaletą strategii  biznesowej Grupy ITI jest zdolność do wdrażania i realizacji nowych, innowacyjnych przedsięwzięć i standardów programowych, co przekłada się na wysoką ekonomiczną efektywność tych działań. Kontrolowane przez Grupę ITI firmy medialne należą tradycyjnie do tych, które śmiało wykraczają poza utarte, obowiązujące na rynku kanony, co pozwala usatysfakcjonować dotychczasowych odbiorców, a także pozyskać nowych.

Informacje Ogólne 

Adres siedziby Spółki
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg (ITI Group, Grupa ITI, ITI Holdings S.A.) 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luksemburg. Zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem: B 29.742

Kapitał zakładowy o wartości
55.075.581,25 EUR w pełni opłacony, reprezentowany przez 44.060.465 akcji o wartości nominalnej 1,25 EUR każda, które dzielą się na 11.830.318 akcji serii A oraz 32.230.147 akcji serii B. Obie klasy akcji dają takie same prawa ekonomiczne oraz prawa głosu.

zwiń

Kontakt

 
Romano Fanconi
Sekretarz Korporacyjny Grupy ITI
tel. +41 44 2588840
romano.fanconi@itiholdings.com

Działalność